Dommerne 18:1

Dommerne 18:1 NB

I de dager var det ingen konge i Israel. Og i disse samme dagene søkte Dans stamme å få seg et arveland til å bo i, for det var ikke til den dagen falt noen arvedel på dem, som på de andre av Israels stammer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del