Dommerne 16:8

Dommerne 16:8 NB

Da kom filistrenes høvdinger opp til henne med sju friske buestrenger som ikke var blitt tørre. Dem bandt hun ham med.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 16:8