Dommerne 16:4

Dommerne 16:4 NB

Siden fattet han kjærlighet til en kvinne i Sorek-dalen. Navnet hennes var Dalila.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 16:4