Dommerne 16:22

Dommerne 16:22 NB

Men med det samme han var raket, begynte håret på hodet å vokse igjen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 16:22