Dommerne 16:1

Dommerne 16:1 NB

En gang dro Samson til Gasa. Der fikk han se en horkvinne og gikk inn til henne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 16:1