Dommerne 14:7

Dommerne 14:7 NB

Så gikk han ned og talte med kvinnen, og Samson syntes godt om henne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 14:7