Dommerne 13:4

Dommerne 13:4 NB

Så ta deg nå i vare og drikk ikke vin eller sterk drikk og et ikke noe urent!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 13:4