Dommerne 13:24

Dommerne 13:24 NB

Og kvinnen fødte en sønn og ga ham navnet Samson. Gutten vokste opp, og Herren velsignet ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 13:24