Dommerne 13:2

Dommerne 13:2 NB

Det var en mann fra Sora, av danittenes ætt, som hette Manoah. Hans kone var ufruktbar og hadde aldri hatt barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 13:2