Dommerne 13:1

Dommerne 13:1 NB

Men Israels barn gjorde igjen det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga dem i filistrenes hånd i førti år.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Dommerne 13:1