Jesaja 9:16

Jesaja 9:16 NB

Dette folkets førere er forførere, og de av folket som lar seg føre, er fortapt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del