Jesaja 65:10

Jesaja 65:10 NB

Saron skal bli til en beitemark for småfe, og Akors dal til et hvilested for storfe, til gagn for mitt folk, som søker meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del