Jesaja 61:4

Jesaja 61:4 NB

De skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del