Jesaja 6:13

Jesaja 6:13 NB

Om det ennå er en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortært. Men likesom det blir en stubb igjen av terebinten og eiken når en feller dem, slik skal en hellig sæd* være den stubb som blir igjen av folket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del