Jesaja 5:8

Jesaja 5:8 NB

Ve dere som legger hus til hus og mark til mark, til det ikke er mer plass igjen, så dere blir boende alene i landet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del