Jesaja 45
NB

Jesaja 45

45
Kyros skal få seier og bygge Jerusalem opp igjen
1Så sier Herren til Kyros, sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd for å kaste hedningefolk ned for ham, for å løse beltet fra kongers lender, og åpne dører for ham, for at ingen porter skal holdes stengt: #44:28. Esr 1:2. 2Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker. #40:4. Sal 107:16. Apg 12:10. 3Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter som er gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud. #43:1. 45:7, 15. 4For Jakobs, min tjeners skyld, og for Israels, min utvalgtes skyld, kalte jeg deg ved navn. Jeg ga deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. #44:5. 5Jeg er Herren, og det er ingen annen. Uten meg er det ingen Gud. Jeg bandt beltet om deg, enda du ikke kjente meg, #37:16. 43:10,11. 44:6,8. 46:9. 5Mos 32:39. Sal 18:40.
6for at de både i øst og i vest skal vite at det er ingen uten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. #59:19. Mal 1:11. 7Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. #31:2. 1Mos 1:3. Amos 3:6. Mika 1:12. 2Kor 4:6. 8Dere himler, la det regne ovenfra, la det strømme rettferdighet ned fra skyene! La jorden åpne seg så den kan bære frelse som frukt, og sammen med den skal den la rettferdighet spire fram. Jeg, Herren, skaper dette. #61:11. Sal 85:12. Hos 10:12. 9Ve den som tretter med sin skaper - et skår blant andre potteskår av jord! Kan leiren si til ham som former den: Hva gjør du? Kan ditt verk si om deg: Han har ingen hender! #1Sam 2:10. Jer 18:6. Dan 4:35. Rom 9:20,21. 10Ve den som sier til en far: Hva er det du avler? - eller til en kvinne: Hva er det du føder? 11Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. #43:15. 44:21,24. 48:17.
12Jeg har gjort jorden, og menneskene på den har jeg skapt. Mine hender er det som har utspent himmelen, og hele dens hær har jeg latt stå fram. #40:28. 42:5. 44:24. 48:13.#Sal 33:6. 104:2. Jer 10:12. 32:17. 13Jeg har oppvakt ham i rettferd, og alle hans veier vil jeg jevne. Han skal bygge opp min by og løslate mitt bortførte folk, uten betaling og ikke for gave, sier Herren, hærskarenes Gud.
Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse
14Så sier Herren: Egypts formue og Etiopias vinning og sabeerne, de høyvokste menn, skal komme til deg. Og deg skal de tilhøre, deg skal de følge, i lenker skal de gå, og for deg skal de kaste seg ned, deg skal de bønnfalle: Bare hos deg er Gud, og det er ingen annen, ingen annen Gud. #43:3. 44:6,8. 45:5. 49:23. Sal 149:8. Apg 8:27. 15Sannelig, du er en Gud som skjuler seg, du Israels Gud, du frelser! #Job 11:7. Sal 44:25. Rom 11:33 ff. 16De blir alle sammen til spott og skam. De går alle sammen bort med vanære, de som skjærer ut avgudsbilder. #42:17. 44:9,11. Jer 20:11. 17Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse. Dere skal i all evighet ikke bli til spott og skam. #49:23. Heb 9:12. 18For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen. #44:24. 1Mos 1:1,28. Sal 24:2. 146:6.#Apg 4:24. 14:15. 17:24 ff. 19Ikke i det skjulte har jeg talt, ikke på et sted i et mørkt land. Jeg har ikke sagt til Jakobs ætt: Søk meg uten nytte! Jeg, Herren, taler rettferdighet, forkynner det som rett er. #48:16. 5Mos 30:11. Joh 18:20. 20Samle dere og kom, tre fram alle sammen, dere som er sluppet unna hedningefolkene! De vet ingenting, de som bærer sine trebilder og ber til en gud som ikke kan frelse. #43:9 ff. 46:7. 5Mos 32:37,38. Dom 10:14.#1Sam 12:21. Jer 2:28. 11:12.
21Meld og si fra! Ja, la dem rådslå alle sammen! Hvem har kunngjort dette fra gammel tid, forkynt det for lenge siden? Var det ikke jeg, Herren? Og det er ingen annen Gud enn jeg, en rettferdig Gud og en frelser - ingen uten meg. #41:23,26. 43:9. 44:7. 48:14. 22Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen. #49:6. Sal 22:28. Sak 2:15. 23Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord er gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap. #19:18. 55:11. Sef 3:9. Rom 14:11. Fil 2:10,11.#Heb 6:13. 24De skal si om meg: Bare i Herren er det rettferdighet og styrke. Til ham skal de komme, og til skamme skal de bli alle som brenner av harme mot ham. #Jer 17:13. 25Ved Herren skal hele Israels ætt bli rettferdig og rose seg, hele Israels ætt. #Jer 4:2. 9:24. 23:6