Jesaja 39:6

Jesaja 39:6 NB

Se, de dager kommer da alt det som er i ditt hus, og alle de skatter dine fedre har samlet helt til denne dag, skal føres bort til Babel. Det skal ikke bli noen ting tilbake, sier Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del