Jesaja 29:21

Jesaja 29:21 NB

de som gjør et menneske til synder for et ords skyld og legger snarer for den som hevder retten på tinget, og som ved løgn bøyer retten for den rettferdige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del