Jesaja 27:9

Jesaja 27:9 NB

Derfor blir Jakobs misgjerning utsonet. Og det at hans synd blir tatt bort, gir full frukt når alle altersteiner blir knust som kalksteiner, og Astarte-bilder og solstøtter ikke reiser seg mer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del