Jesaja 26:16

Jesaja 26:16 NB

Herre, i nøden søkte de deg, de sendte opp stille bønner da din tukt kom over dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del