Jesaja 26:10

Jesaja 26:10 NB

Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høyhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del