Jesaja 2:13

Jesaja 2:13 NB

både over alle Libanons sedrer, de høye og opphøyede, og over alle eikene i Basan
NB: Norsk Bibel 88/07
Del