Jesaja 11:11

Jesaja 11:11 NB

På den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del