Jesaja 10:20

Jesaja 10:20 NB

På den tiden skal Israels rest og de som er sluppet unna av Jakobs hus, ikke fortsette å støtte seg på ham som slo det. Men de skal støtte seg på Herren, Israels Hellige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del