Jesaja 1:22

Jesaja 1:22 NB

Ditt sølv er blitt til slagg. Din vin er oppblandet med vann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del