Hosea 8:13

Hosea 8:13 NB

Som offergaver til meg ofrer de kjøtt som de selv eter. Herren har ikke behag i dem. Nå vil han minnes deres misgjerninger og straffe dem for deres synder - de skal vende tilbake til Egypt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del