Hosea 6:4

Hosea 6:4 NB

Hva skal jeg gjøre med deg, Efra’im? Hva skal jeg gjøre med deg, Juda? For deres kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del