Hosea 5:2

Hosea 5:2 NB

Deres opprørere er falt dypt i synd. Men jeg skal tukte dem alle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del