Hosea 4:9

Hosea 4:9 NB

Derfor skal det gå med presten som med folket. Jeg vil straffe ham for hans ferd og gi ham gjengjeld for hans gjerninger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del