Hosea 4:5

Hosea 4:5 NB

Du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med deg om natten, og jeg vil tilintetgjøre din mor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del