Hosea 4:3

Hosea 4:3 NB

Derfor skal landet sørge, og alle som bor der, skal tæres bort, både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del