Hosea 4:15

Hosea 4:15 NB

Selv om du, Israel, driver hor, så må ikke Juda gjøre seg skyldig i slikt! Gå ikke til Gilgal og dra ikke opp til Bet-Aven* og sverg ikke: Så sant Herren lever!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del