Hosea 4:14

Hosea 4:14 NB

Jeg vil ikke hjemsøke deres døtre for deres hor, eller deres svigerdøtre for deres ekteskapsbrudd. For mennene går selv avsides med horkvinnene og ofrer med tempelhorene. Slik går et uforstandig folk til grunne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del