Hosea 2:11

Hosea 2:11 NB

Jeg vil gjøre ende på all hennes glede, hennes fester, hennes nymåner og sabbater og alle hennes høytider.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del