Haggai 2:15

Haggai 2:15 NB

Men legg dere nå på hjertet og gi akt på tiden fra denne dagen og tilbake, før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del