Haggai 2:12

Haggai 2:12 NB

Om noen bærer hellig kjøtt i fliken av kappen sin, og kappefliken kommer i berøring med brød eller kokt mat eller vin eller olje eller annen mat, blir da dette hellig? - Prestene svarte: Nei.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del