Haggai 2:11

Haggai 2:11 NB

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Spør nå prestene hva loven sier
NB: Norsk Bibel 88/07
Del