Habakkuk 3:9

Habakkuk 3:9 NB

Bar og naken er din bue - dine eder til stammene, ditt ord! - Sela. Du kløver jorden for elvene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del