Habakkuk 3:17

Habakkuk 3:17 NB

Fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde. Han har utryddet sauene av innhegningen, og det finnes ikke fe i fjøsene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Habakkuk 3:17

Del