Habakkuk 3:13

Habakkuk 3:13 NB

Du drar ut til frelse for ditt folk, til frelse for din salvede. Du knuser taket på den ugudeliges* hus. Du avdekker grunnvollen like til halsen. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del