Habakkuk 3:12

Habakkuk 3:12 NB

I harme skrider du fram over jorden, i vrede trår du folkene ned.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del