Habakkuk 3:1

Habakkuk 3:1 NB

En bønn av profeten Habakkuk. Etter Sjigjonot*.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del