Habakkuk 2
NB

Habakkuk 2

2
Budskap fra Herren
1På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. #Sal 5:3. Jes 21:8. 2Og Herren svarte meg og sa: Skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese det! #Jes 8:1. Åp 1:19. 3For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det! For komme skal det, det skal ikke utebli.#Sal 27:14. 42:6. Esek 12:23,28.
Den rettferdige skal leve ved sin tro
4Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham*. Men den rettferdige skal leve ved sin tro. #Esek 14:14,20.#Rom 1:17. Gal 3:11.Heb 10:38.*kaldeeren. 5Så er og vinen troløs. En hovmodig mann - han skal ikke bli boende i ro. Han har oppspilt sitt grådige svelg likesom dødsriket. Han er som døden og blir ikke mett, han har sanket til seg alle folk og samlet til seg alle folkeslag. #Sal 89:49. Ord 27:20. 30:15,16. Jes 5:14.
Ve den som grunnlegger en by med urett!
6Skal ikke alle disse synge nidviser og spottesanger om ham? De skal lage gåter om ham og si: Ve den som dynger opp ting som ikke hører ham til! Hvor lenge? Ve den som lesser på seg pantegods! 7Skal de ikke brått reise seg de som skal pine deg? Skal de ikke våkne de som skal jage deg opp, så du blir et rov for dem? 8For du har plyndret mange folkeslag. Slik skal alle som blir igjen av folkene, plyndre deg for din blodskyld mot menneskene og for dine voldsverk mot jorden, mot byen og alle dem som bor i den. #v.17. Jes 33:1. Obad 15. 9Ve den som jager etter skammelig vinning for sitt hus, for å bygge sitt rede i høyden, for å redde seg fra ulykkens hånd!
10Du har lagt opp råd som blir til skam for ditt hus, lagt planer om å gjøre ende på mange folk, og dermed har du syndet mot deg selv. 11For steinen i veggen skal skrike, og bjelken i treverket skal svare den. 12Ve den som bygger en by med blod og grunnlegger en by med urett! #Jer 22:13. Mika 3:10. Nah 3:1.
13Se, kommer det ikke fra Herren, hærskarenes Gud, at folk sliter seg ut for ilden, og folkeslag tretter seg ut for ingenting? #Jer 51:58. Joh 6:27. 14For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havets bunn. #Jes 11:9. 15Ve den som gir sin neste å drikke av din vredes skål, ja, drikker dem drukne, for å se på deres nakenhet! #Ord 16:29. Amos 2:12. Nah 3:5.
16Du blir mettet med skam og ikke med ære. Drikk også du og vis din forhud fram! Begeret i Herrens høyre hånd skal i sin tid komme til deg, og dyp skam skal skjule din ære. #Sal 60:5. 75:9. Jes 51:17. Jer 25:15,16,26,27. 17For ditt voldsverk mot Libanon og ødeleggelsen av dyrene, som skremte dem, skal komme over deg for din blodskyld mot menneskene og for dine voldsverk mot landet, mot byen og alle dem som bor i den. #v.8. Sal 55:24. Jer 22:23. Sak 10:10. 18Hva gagn gjør et utskåret bilde, selv om en mester har skåret det? Eller hva gagn gjør et støpt bilde, en lærer i løgn, selv om dets mester satte sin lit til det da han laget stumme avguder? #Sal 115:5. 135:16. Jer 2:11. 1Kor 12:2.
19Ve den som sier til en stokk: Våkn opp! - til en målløs stein: Stå opp! Skulle den være lærer? Den er jo overtrukket med gull og sølv, og det finnes ikke ånd i den. #Sal 135:15 ff. Jer 10:3 ff. 20Men Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for hans åsyn, all jorden! #Sal 11:4. 46:11. Sef 1:7. Sak 2:17

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.