1 Mosebok 8:8

1 Mosebok 8:8 NB

Så sendte han ut en due for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del