1 Mosebok 6:5

1 Mosebok 6:5 NB

Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del