1 Mosebok 6:18

1 Mosebok 6:18 NB

Men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn i arken - du og dine sønner og din hustru og dine svigerdøtre med deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Mosebok 6:18