1 Mosebok 6:16

1 Mosebok 6:16 NB

Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning som når en alen ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre dekk, et nederste, et annet og et tredje, innredet med rom i hver etasje.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Mosebok 6:16