1 Mosebok 6:10

1 Mosebok 6:10 NB

Og Noah fikk tre sønner: Sem, Kam og Jafet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del