1 Mosebok 50:16

1 Mosebok 50:16 NB

Så sendte de bud til Josef og sa: Før han døde ga din far oss dette pålegg
NB: Norsk Bibel 88/07
Del