1 Mosebok 48:5

1 Mosebok 48:5 NB

Dine to sønner som ble født deg i landet Egypt, før jeg kom til deg her i Egypt, de skal nå være mine. Efra’im og Manasse skal tilhøre meg likesom Ruben og Simeon.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del